از سوی وزارت علوم؛ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های کاردانی تا دکتری ابلاغ شد

آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی در دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پس از مطالعات کارشناسی گسترده و بررسی در 6 جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، تصویب و ابلاغ شد. آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی در دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پس از مطالعات کارشناسی گسترده و بررسی در 6 جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، تصویب و ابلاغ شد. آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی در دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پس از مطالعات کارشناسی گسترده و بررسی در 6 جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، در تاریخ 25 تیرماه 1402 در جلسه 962 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به تصویب رسید و به منظور اجرا برای دانشجویان ورودی 1402-1403 به کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و دانشگاه پیام نور ابلاغ شد.

1402/06/28
402
0

فراخوان جذب مقاله علمی-پژوهشی

به اطلاع می رساند مؤسسه اموزش عالی دارالحکمه موفق به راه اندازی فصلنامه «اسلام و دنیای معاصر» به زبان انگلیسی و با هدف اخذ مجوز علمی-پژوهشی و نمایه سازی آن در پایگاه ISC وISI شده است. با توجه به شاکله ی علمی-پژوهشی شماره ی پیشین و شماره های پیش رو برحسب مقررات، پس از اخذ مجوز، درجه «علمی-پژوهشی» برای همه ی مقالات شماره های پیشین، صادر خواهد شد. مدیریت فصلنامه درصدد تأمین مقالات معتبر سفارشی در تراز مقالات علمی-پژوهشی برای شماره های پیش رو است. بر این اساس از کلیه اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور دعوت به عمل می اید مقالات متمرکز بر مسائل انسان معاصر و دیدگاه های اسلامی در این خصوص مثل اخلاق محیط زیست، صلح و همزیستی ادیان، سلامت روانی، معنای زندگی، آزادی های اجتماعی، مطالعات زنان و خانواده، مباحث ناظر به جنسیت، حقوق بشر، خداباوری و خداناباوری و نظایر آن که همگی از مسائل انسان معاصر است، را از طریق سامانه نشریه به آدرس https://icwj.edihe.ac.ir ارسال نمایند.

1402/05/06
387
0

نشست های هفتگی فصل بهار: اسلام و عدالت اجتماعی

نشست های هفتگی فصل بهار هر چهارشنبه ساعت 20 با موضوع کلی «اسلام و عدالت اجتماعی» بصورت آنلاین و از بستر اسکای روم برگزار می گردد. عناوین نشست ها: 1- عدالت اجتماعی از نگاه شهید مطهری 2- نظریه «عدالت بمثابه انصاف» جان رالز 3- اسلام و عدالت دموکراتیک: تعارض یا سازگاری؟ 4- اسلام و ایده برابری 5- اسلام و نافرمانی مدنی 6- اسلام وعدالت جنسیتی 7- قرآن و جامعه عادلانه (اولویت عدالت در قرآن) 8- اسلام و شهروندی دموکراتیک 9- اسلام و حقوق اقلیتها (پلورالیسم دینی) 10- عدالت ناظر بر رفاه (مصالح/منافع) عمومی 11- اسلام و جنگ بحق و نابحق 12- عدالت جهانی و حقوق بشر 13- اسلام و مبانی مشروعیت سیاسی 14- اسلام و دولت ملی 15- عدالت در جوامع چند فرهنگی با نگاهی به اندیشه اسلامی 16- بازاندیشی نظریه های عدالت از دیدگاه عقلانیت نقاد 17- عدالت به منزله ی مبنای فقه اجتماعی در اسلام؛ یک پیشنهاد روشی 18- حجیت و دموکراسی 19- عدالت در اخلاق فلسفی اسلامی 20- معیارهای جنگ و صلح در اسلام 21- حقوق بشر و اندیشه معاصر اسلامی 22- اسلام، مدارا و آزادی دینی 23- اسلام و نظریه تساوی زن و مرد

1402/03/21
368
0