مرکز نشر آثار علمی

 


«مرکز نشر آثار علمی مؤسسه» با نام «میراث شرق» یکی از زیرمجموعه‌های «معاونت پشتیبانی، آموزشی و پژوهشی» است.
در چهار سال گذشته این مرکز انتشاراتی موفق به چاپ و نشر بیش از ۱۹۰ عنوانْ کتاب (تألیف و ترجمه) شده‌است.

 


​​کارشناس ارشد مرکز نشر آثار علمی مؤسسه
محمد خودسوز
025-37733179 

فعالیت‌ها
نشر آثار علمی اصیل و ارزندۀ اعضای هیئت علمی مؤسسه، اساتید همکار، اساتید مدعو و دانشجویان؛

نشر ترجمۀ آثار معتبر و ارزندۀ علمی و منابع درسی مصوب؛

شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب تهران و سایر نمایشگاه‌های تخصصی کتاب؛

چاپ مشترک کتاب با ناشران معتبر؛

فروش و توزیع کتاب به صورت چاپی و الکترونیک در مؤسسه؛