معاونت

بر اساس مصوبه سومین جلسه اعضا هیات امنا مورخ 6 اسفندماه 1399 ساختار کلی این موسسه تصویب و در آن یک معاونت با عنوان «معاونت پشتیبانی و آموزشی - پژوهشی» تعیین گردید.


پس از تصویب ساختار کلی مؤسسه، جناب آقای دکتر حسین هوشمند با حکم ریاست مؤسسه، به «معاونت پشتیبانی و آموزشی - پژوهشی» منصوب گردید.

دکتر حسین هوشمند در دانشگاه‌ تهران، و سپس دانشگاه‌های مک‌گیل، کنکوردیا، مک مستر کانادا تحصیل کرده و رساله دکتری‌ وی در رشته فلسفه اخلاق تطبیقی و در باب مبانی اخلاقی سیاست جهانی از دیدگاه جان رالز به رشته تحریر درآمده است. فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق و فلسفه دین از علائق پژوهشی اوست. سخنرانی‌ها، مقالات و یادداشت‌های متعددی در زمینه فلسفه سیاسی معاصر از او انتشار یافته است.


معاونت پشتیبانی و آموزشی - پژوهشی
دکتر حسین هوشمند
025-37733179

 

- وظایف و اختیارات معاونت پشتیبانی و آموزشی - پژوهشی

 • برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر کلیه‌ی فعالیت‌های مدیریت امور اداری و مدیریت امور مالی
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی، مالی و معاملاتی مؤسسه
 • ارائه طرح‌های لازم جهت پیشبرد امور اداری- مالی و ایجاد زمینه‌ همکاری با سایر مؤسسه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در راستای اهداف مؤسسه
 • ارائه گزارش‌های لازم به رییس مؤسسه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • نظارت بر پرداخت‌های مدیریت‌ امور مالی مؤسسه
 • ساماندهی و برنامه‌ریزی لازم جهت افزایش بهره‌وری، درآمدزائی و توسعه منابع مالی
 • تهیه و اجراى طرح‌هاى رفاهى کارکنان با توجه به امکانات اجرایى مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 • تهیه و تدارک تمامى نیازمندی‌های خدماتی– پشتیبانی مؤسسه
 • نظارت بر کمیسیون معاملات مؤسسه
 • ارائه برنامه‌های اجرایی اداری- مالی برای رشد کمی و کیفی در معاونت مربوطه با همکاری سایر اعضاء در راستای طرح جامع راهبردی و چشم‌انداز مؤسسه
 • برنامه‌ریزی، مطالعه و انجام بررسی‌های لازم به منظور تهیه و تدوین عناوین سرفصل‌ها، برنامه‌های آموزشی، واحدهای درسی و متون درسی در گرایش‌های مختلف با مشورت و راهنمایی از مدیران گروه‌ها در محدوده مقررات
 • پیشنهاد واحد موظف، حق مدیریت و نحوه‌ی ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی براساس آیین‌نامه ارتقاء به مراجع ذیربط
 • انجام کلیه امور مربوط به نظارت و ارزیابی آموزشی و پژوهشی تمامی اعضای هیأت علمی (اعم از آموزشی و پژوهشی) و انجام اقدامات لازم جهت تشکیل جلسات کمیته‌های تخصصی مؤسسه به منظور جذب، تبدیل وضعیت، ترفیع، ارتقاء و ... آنان با هماهنگی رییس مؤسسه
 • صدور احکام استخدامی، تبدیل وضعیت، ترفیع، مأموریت و ... و نیز تنظیم قرارداد همکاری علمی برای کلیه اعضای هیأت علمی (اعم از آموزشی و پژوهشی) پس از انجام تشریفات قانونی لازم جهت تأیید رییس مؤسسه
 • برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر کلیه فعالیت‌های مدیریت خدمات آموزشی و مدیریت تحصیلات تکمیلی
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و دوره‌های تخصصی دانشکده‌ها و مراکز آموزشی وابسته
 • همکاری با دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل در خصوص برقراری ارتباط با سایر مؤسسه‌ها و مؤسسات آموزشی در داخل و خارج از کشور به منظور انجام مبادلات دانشجویی
 • ارائه برنامه‌های اجرایی آموزشی برای رشد کمی و کیفی معاونت مربوطه با همکاری سایر اعضاء در راستای طرح جامع راهبردی و چشم‌انداز مؤسسه
 • برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر کلیه‌ی فعالیت‌های مدیریت امور پژوهشی و مدیریت اطلاع‌رسانی و انتشارات  
 • تهیه و تنظیم برنامه‌های سالانه و تقویم اجرائی فعالیت‌های معاونت پژوهشی
 • تهیه و تدوین اصول اجرایی و برنامه‌های پژوهش، اطلاع‌رسانی، کتابخانه و انتشارات در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و مشخص کردن دستور جلسات شورای پژوهشی مؤسسه
 • ارائه گزارش‌های پیشرفت کار برنامه‌های پژوهشی، امور کتابخانه مرکزی و انتشارات به رییس مؤسسه
 • هماهنگی و نظارت بر تهیه، تدوین و انتشار فصلنامه‌ها، نشریات پژوهشی تخصصی، چاپ کتاب‌ها و اطلاع‌رسانی
 • هماهنگی و نظارت بر امور مراکز پژوهشی تابعه مؤسسه (مؤسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی- پژوهشی)
 • ارائه برنامه‌های اجرایی پژوهشی برای رشد کمی و کیفی معاونت مربوطه با همکاری سایر اعضاء در راستای طرح جامع راهبردی و چشم‌انداز مؤسسه
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت اجرای کلیه‌ی امور پژوهشی مؤسسه
 • بررسی‌های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی جهت ارائه به شورای پژوهشی مؤسسه
 • اجرای برنامه‌ها برای رشد کمی و کیفی معاونت پژوهشی با همکاری سایر اعضاء در راستای طرح جامع مؤسسه
 • ایجاد بانک اطلاعاتی پژوهش‌ها، طرح‌ها و تحقیقات انجام شده و در دست اجراء به تفکیک موضوعات و حیطه‌های تخصصی و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط
 • برقراری ارتباط با قطب‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی کشور به منظور شناخت طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی و نیرو‌های تخصصی مورد نیاز آن‌ها
 • تنظیم قرارداد با اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان پژوهشگر مجری انجام طرح‌های پژوهشی بر اساس ضوابط و مقررات مؤسسه و تأیید گزارش‌های پیشرفت کار جهت پرداخت اقساط طرح‌های پژوهشی منعقده
 • بستر‌ سازی برای جذب حمایت‌های مالی و معنوی جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه 
 • اظهارنظر در خصوص کیفیت فعالیت‌های پژوهشی اعضاء هیأت علمی مؤسسه از قبیل چاپ مقالات در نشریات معتبر داخلی و خارجی (مجلات ISI، ISC و ...)، مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی، کتاب (تألیفی، تصنیفی و ترجمه‌ای)، گزارش علمی
 • تأیید ناظران طرح‌های تحقیقاتی و صدور گواهی‌های مربوطه در روند اجرای طرح‌های پژوهشی
 • انعقاد تفاهم‌نامه علمی و تحقیقاتی بین مؤسسه و ارگان‌های (علمی و تحقیقاتی) خارج از مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 • تلاش برای جهت‌دهی و هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای برآورده شدن نیازهای پژوهشی مؤسسه
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص درخواست پژوهشکده‌ها و مراکز برای ایجاد رشته‌های میان رشته‌ای یا گروه پژوهشی جدید و ارائه آن به شورای مؤسسه 
 • انجام برنامه‌ریزی و اقدامات لازم جهت اخذ بورسیه و فرصت‌های مطالعاتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ... برای اعضای هیأت علمی و پژوهشگران مؤسسه
 • بررسی، تنقیح و انتشار گزارش‌های تحقیقی و توصیفی مربوط به بازدیدهای علمی از مؤسسه‌ها، مراکز و نقاط مختلف جهت بهره‌برداری دیگر حوزه‌ها
 • برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی بر حسب نیازهای درخواستی حوزه پژوهشی
 • شناسایی و دعوت از محققین، صاحب‌نظران و مدعوین مرتبط با نشست‌های علمی، همایش‌ها، سمینارها و جلسات علمی و پژوهشی به شورای پژوهش
 • معرفی پژوهشگران مستعد به واحدهای ذی‌ربط جهت استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایشان در پیشبرد اهداف مدیریتی، پژوهشی مؤسسه
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری همایش‌ها، سمینارهای علمی و پژوهشی در سطح داخلی و بین‌الملل
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت انجام کلیه‌ی امور مربوط به هیأت تحریریه نشریات مؤسسه
 • اطلاع‌رسانی و فراخوان مقاله و دریافت مقالات از نویسندگان در داخل و خارج از مؤسسه جهت ارائه در همایش‌ها، سمینارها و نشریات علمی مؤسسه
 • بررسی شیوه‌های مبادله اطلاعات و مدارک علمی با دیگر کشورها در زمینه‌ی طرح‌‌های پژوهشی انجام گرفته
 • دبیری شورای پژوهشی مؤسسه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • معرفی پژوهشگران برتر مؤسسه در هفته‌ی پژوهش در دو مجموعه‌ی اعضای هیأت علمی و دانشجویان
 • تهیه و تنظیم پرونده‌های اعضاء هیأت‌علمی پژوهشی (اعم از پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی وابسته به مؤسسه) جهت صدور احکام استخدامی، تبدیل وضعیت، ترفیع، ارتقاء، مأموریت و ... و نیز عقد قرارداد همکاری علمی حق‌التحقیقی مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه و ارائه آنها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پس از اخذ موافقت معاون پژوهشی مؤسسه
 • انجام اقدامات اولیه در خصوص استخدام اعضای هیأت علمی پژوهشی و تبدیل وضعیت، ترفیع، ارتقاء، مأموریت و ... آنان مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه پس از موافقت معاون پژوهشی مؤسسه

 

 

مدیریت امور پشتیبانی و مالی
دکتر مهدی رئیسی - دانشیار حقوق عمومی
025-37733054
وظایف و اختیارات مدیریت امور پشتیبانی و مالی

 • اجرای سیاست‌های ابلاغی مراجع ذیصلاح در امور اداری، استخدامی و پشتیبانی
 • نظارت بر اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی اولیه به تخلفات اداری کارکنان و ارجاع مراتب به اداره نظارت و بازرسی
 • رسیدگی به درخواست‌های تأمین کالا (مصرفی و ملزومات اداری، فنی و مهندسی و نگهداری) و نظارت بر تحویل اجناس و لوازم خریداری شده با هماهنگی مدیریت امور مالی
 • دریافت، ثبت، توزیع و ارسال کلیه پرونده‌ها و مکاتبات مؤسسه از طریق دبیرخانه
 • بررسی، تجزیه و تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی مؤسسه به منظور پیش‌بینی و اجرای آموزش‌های ضمن خدمت مورد نیاز کارکنان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 • پیش‌بینی و انجام امور مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان از طریق کمیته طبقه‌بندی مشاغل در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء مؤسسه
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کارکنان و اعضاء هیأت علمی مؤسسه
 • فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان و اعضاء هیأت علمی مؤسسه
 • تهیه پیش‌نویس‌ کلیه احکام کارگزینی کارکنان و اعضاء هیأت علمی و قراردادهای استخدامی و همکار علمی جهت ارائه به مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
 • کنترل حضور و غیاب اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و کارکنان مؤسسه از لحاظ موظفی، مرخصی، مأموریت، اضافه کاری
 • جمع‌آوری و تهیه گزارش کارکرد ماهانه اعضای هیأت علمی، محققان و کارکنان اجرایی و ارائه آن به مدیرت امور مالی جهت محاسبه و پرداخت حقوق
 • ارزشیابی سالیانه کارکنان مؤسسه
 • نظارت بر تهیه نقشه طرح‌های عمرانی مؤسسه
 • پیگیری و هماهنگی مربوط به انعقاد قرارداد با نیروهای خدماتی، فضای سبز، آشپزخانه، تأسیسات، حمل و نقل و ... در چارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه و نظارت بر حسن اجرای آن
 • نظارت و ارزیابی فنی بر عملکرد پیمانکاران عمرانی و نظارت فنی و تحویل پروژه‌های احداثی و پیگیری نواقص و عیوب احتمالی
 • تنظیم، طبقه‌بندی و کنترل حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی عمومی، اختصاصی و موارد متفرقه
 • نظارت و کنترل حساب تنخواه‌گردان‌ها و بهینه‌سازی روش‌ها و شیوه‌‌های مربوطه
 • جذب اعتبارات سالیانه تخصیص یافته، اعم از جاری، طرح تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، عواید اختصاصی و سایر منابع
 • همکاری با خزانه‌دار و حسابرس منتخب هیأت امناء مؤسسه
 • تنظیم صورت‌های مالی مؤسسه
 • تهیه اطلاعات مالى در مورد دریافت‌ها و پرداخت‌ها، اعتبارات و تعهدات و نگهداری دفاتر مالی و ارائه گزارش‌ها و خلاصه حساب‌های مختلف درآمدی و هزینه‌ای به ریاست مؤسسه
 • تهیه و ارسال ترازنامه مؤسسه به هیأت امناء
 • نظارت مالی بر حسن اجرای قراردادهاو پروژه‌های عمرانی و ثبت اسناد و استخراج صورت‌های مالی مربوطه
 • کنترل مغایرت‌های بانکی و به هنگام نمودن آخرین وضعیت نقدینگی حساب‌های جاری مؤسسه
 • اعمال ممیزی به منظور ایجاد سیستم کنترل و رسیدگی به اسناد هزینه‌های ارائه شده از واحدها بر اساس اصول حسابداری و قوانین مصوب
 • اطمینان از صحت عملیات و ثبت در دفاتر رسیدگی به اسناد، سیستم‌های حقوق و مزایای پرسنل از نظر انطباق با مقررات
 • انجام کلیه امور مربوط به دفتر‌داری و تنظیم حساب‌ها و همچنین شماره‌گذاری و صورت‌برداری کامل از اموال

 

مدیریت امور آموزشی و پژوهشی
دکتر جعفر مروارید - دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی

025-37733053

 

 

وظایف و اختیارات مدیریت امور آموزشی و پژوهشی

 • برنامه‌ریزی و بهره‌برداری مطلوب از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی در جهت توسعه، ارتقاء و بهبود سطح آموزشی مؤسسه
 • برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی
  • طرح مسائل و مشکلات آموزشی در شورای آموزشی
 • انجام کلیه امور مربوط به پذیرفته‌شدگان و دانش‌آموختگان دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، دوره‌های آزاد و مجازی
 • ایجاد هماهنگی میان دانشکده‌ها و مراکز آموزشی وابسته به مؤسسه در مورد فعالیت‌های امور آموزشی
 • مطالعه و بررسی سالانه نیازها و تجهیزات کمک آموزشی و ارائه آن به مراجع ذیربط
 • فراخوان دوره‌های آموزش آزاد و مجازی و پیشنهاد برگزاری دوره‌های جدید آموزش آزاد و رشته‌های مجازی جدید به مسئولین مربوطه
 • برقراری ارتباط مستمر و مداوم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور به منظور اطلاع از تعداد داوطلبان و شرایط ویژه مورد نظر در خصوص پذیرش دانشجو و دریافت پیشنهاد‌های آن‌ها و انعکاس در دفترچه‌ها و اطلاعیه‌های مربوطه
 • اجرای امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم مؤسسه با همکاری واحدهای مربوطه
 • بایگانی و نگهداری کلیه پرونده‌های آموزشی، مستندات و سوابق
 • تعیین نماینده و داور متخصص جلسه دفاع پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها از داخل و یا خارج از مؤسسه
 • تهیه و تنظیم پرونده‌های اعضاء هیأت‌علمی آموزشی (اعم از دانشکده‌ها و مراکز آموزشی وابسته به مؤسسه) جهت صدور احکام استخدامی، تبدیل وضعیت، ترفیع، ارتقاء، مأموریت و ... و نیز عقد قرارداد همکاری علمی حق‌التدریسی مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه و ارائه آنها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه
 • انجام اقدامات اولیه در خصوص استخدام اعضای هیأت علمی آموزشی و تبدیل وضعیت، ترفیع، ارتقاء، مأموریت و ... آنان مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه پس از موافقت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه
 • بررسی و اظهار نظر در خصوص درخواست دانشکده‌ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید و ارائه آن به شورای مؤسسه
 • نظرخواهی از دانشکده‌ها در خصوص تغییرات برنامه‌های آموزشی
 • انجام کلیه امو مربوط به برنامه‌ریزی آموزشی برای شکوفاسازی و هدایت استعداد‌های درخشان
 • معرفی دانشجویان مستعد به واحدهای ذی‌ربط جهت استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایشان در پیشبرد اهداف مدیریتی، آموزشی مؤسسه
 • انجام کلیه امور مربوط به کمیته بورس مؤسسه و انجام هماهنگی‌های لازم با گروه‌های آموزشی مربوطه جهت مصاحبه تخصصی با پذیرفته‌شدگان در مرحله اول
 • تنظیم دانشنامه و ارائه ریزنمرات به دانش‌آموختگان مؤسسه پس از انجام کلیه تعهدات در چارچوب مقررات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • بررسی و اعلام وضعیت تحصیلی دانش‌آموختگان براساس ضوابط مربوط به واحدهای ذیصلاح
 • صدور احکام تمدید سنوات، مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه و رساله