خدمات آموزشی

 

خدمات آموزشی وظایف و نقش‌های متعددی ایفا می‌نماید که خلاصه آنها به شرح ذیل است:

 1. ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین ادارات آموزشی مؤسسه آموزش عالی دارالحکمه
 2. ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و بخش نامه‌های آموزشی وزارتخانه‌ای و دانشگاهی
 3. برنامه ریزی و نظارت بر پذیرش دانشجویان در دو نیمسال تحصیلی
 4. شناسایی و ارائه راه حل مناسب برای مشکلات آموزشی دانشجویان
 5. شناسایی و تلاش درجهت رفع نکات مورد ابهام در آیین نامه‌های آموزشی
 6. استعلام و انجام مکاتبات با وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در موارد لازم
 7. بررسی مداوم وضعیت تحصیلی و آموزشی دانشجویان جهت کمک به حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی تحصیلی
 8. توصیف، بررسی و ارزیابی مداوم فرآیندها و روندهای جاری امور آموزشی و تلاش جهت بهینه سازی مداوم آنها
 9. ارزیابی مداوم آموزشی و کیفیت زندگی کاری کارکنان موسسه آموزش عالی دارالحکمه جهت توانمندسازی آنان
 10. تلاش جهت شناسایی و بررسی نیازهای آموزشی و بازخورد آن به مراجع ذیربط
 11. راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان و دانشجویان و فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی دارالحکمه
 12. انجام هماهنگی‌ها و مذاکرات لازم با مراجع ذیربط جهت ایجاد و ارائه تسهیلات لازم آموزشی
 13. بررسی و پاسخگویی به تقاضای دانشجویان براساس آیین نامه، بخش نامه‌ها و رویه‌های مربوطه
 14. تلاش جهت حفظ و افزایش انگیزه تحصیلی در دانشجویان مؤسسه آموزش عالی دارالحکمه
 15. تلاش در جهت به روزرسانی و کارآمدتر ساختن رویه‌های جاری آموزشی موجود
 16. سیاست گذاری مناسب آموزشی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی