برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی

کارشناس ارشد گروه
احمد راحت دهمرده

 

شرح وظایف گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی

 • برنامه­‌ریزی برای برگزاری دوره­‌های توانمندسازی و دانش­ افزایی

 • کارگاه‌های آموزشی و میزگردهای عمومی و تخصصی

 • آمارهای موضوعی

 • امور آموزشی اعضای هیأت علمی وابسته (داخلی و خارجی) و اساتید بازنشسته

 • تهیه شیوه‌­نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به آیین­‌نامه‌های بالادستی

 • ورود اطلاعات اساتید مدعو و اعضای هیأت علمی مؤسسه (تغییر در نوع استخدام، ترفیع پایه و مرتبه و ...)

 • تدوین برنامه آموزش مؤسسه

 • ایجاد، تفکیک، ترکیب یا حذف گروه یا دانشکده

 • ارائه گزارش

 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای آموزشی

 • ارزشیابی عملکرد مدیران آموزشی واحدها

 • نظارت و ارزیابی فرایند اجرایی شدن برنامه راهبردی مؤسسه در حوزه آموزش

 • تشکیل و اداره شورای نظارت و ارزشیابی آموزشی

 • تهیه و تلفیق آمار و اطلاعات آموزشی، ...

 • ارزیابی کیفیت آموزشی

 • تهیه آمارهای موضوعی، تحلیل و ارائه گزارش

 • برنامه­‌ریزی و نظارت بر ایجاد، اصلاح، ترکیب و حذف رشته‌­ها

 • ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل­‌ها مطابق نقشه جامع علمی کشور و سایر اسناد بالادستی،

 • به‌روزرسانی رشته­‌ها و برنامه­​​​​​​​ های درسی، بررسی و جمع­ آوری مشخصات دروس و برنامه‌های درسی، آمارهای موضوعی، رصد رشته­‌های موجود

 • برنامه‌ریزی سیاستگذاری پذیرش دانشجو با توجه به برنامه راهبردی مؤسسه

 • تهیه شیوه­‌نامه‌ها و دستورالعمل­‌های اجرایی مربوط به آیین ­نامه­‌های بالادستی

 • امور مربوط به دبیرخانه شورای آموزشی

 • برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات شورای آموزشی مؤسسه

 • برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات حوزه‌های دانشی مؤسسه

 • ارائه گزارش‌های موردی و آمارهای موضوعی