آموزش و پژوهش

 

 

مدیریت امور آموزشی و پژوهشی
دکتر جعفر مروارید - دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی
025-37733053

 

وظایف و اختیارات مدیریت امور آموزشی و پژوهشی

 • برنامه‌ریزی و بهره‌برداری مطلوب از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی در جهت توسعه، ارتقاء و بهبود سطح آموزشی مؤسسه
 • برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی
  • طرح مسائل و مشکلات آموزشی در شورای آموزشی
 • انجام کلیه امور مربوط به پذیرفته‌شدگان و دانش‌آموختگان دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، دوره‌های آزاد و مجازی
 • ایجاد هماهنگی میان دانشکده‌ها و مراکز آموزشی وابسته به مؤسسه در مورد فعالیت‌های امور آموزشی
 • مطالعه و بررسی سالانه نیازها و تجهیزات کمک آموزشی و ارائه آن به مراجع ذیربط
 • فراخوان دوره‌های آموزش آزاد و مجازی و پیشنهاد برگزاری دوره‌های جدید آموزش آزاد و رشته‌های مجازی جدید به مسئولین مربوطه
 • برقراری ارتباط مستمر و مداوم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور به منظور اطلاع از تعداد داوطلبان و شرایط ویژه مورد نظر در خصوص پذیرش دانشجو و دریافت پیشنهاد‌های آن‌ها و انعکاس در دفترچه‌ها و اطلاعیه‌های مربوطه
 • اجرای امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم مؤسسه با همکاری واحدهای مربوطه
 • بایگانی و نگهداری کلیه پرونده‌های آموزشی، مستندات و سوابق
 • تعیین نماینده و داور متخصص جلسه دفاع پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها از داخل و یا خارج از مؤسسه
 • تهیه و تنظیم پرونده‌های اعضاء هیأت‌علمی آموزشی (اعم از دانشکده‌ها و مراکز آموزشی وابسته به مؤسسه) جهت صدور احکام استخدامی، تبدیل وضعیت، ترفیع، ارتقاء، مأموریت و ... و نیز عقد قرارداد همکاری علمی حق‌التدریسی مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه و ارائه آنها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه
 • انجام اقدامات اولیه در خصوص استخدام اعضای هیأت علمی آموزشی و تبدیل وضعیت، ترفیع، ارتقاء، مأموریت و ... آنان مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه پس از موافقت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه
 • بررسی و اظهار نظر در خصوص درخواست دانشکده‌ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید و ارائه آن به شورای مؤسسه
 • نظرخواهی از دانشکده‌ها در خصوص تغییرات برنامه‌های آموزشی
 • انجام کلیه امو مربوط به برنامه‌ریزی آموزشی برای شکوفاسازی و هدایت استعداد‌های درخشان
 • معرفی دانشجویان مستعد به واحدهای ذی‌ربط جهت استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایشان در پیشبرد اهداف مدیریتی، آموزشی مؤسسه
 • انجام کلیه امور مربوط به کمیته بورس مؤسسه و انجام هماهنگی‌های لازم با گروه‌های آموزشی مربوطه جهت مصاحبه تخصصی با پذیرفته‌شدگان در مرحله اول
 • تنظیم دانشنامه و ارائه ریزنمرات به دانش‌آموختگان مؤسسه پس از انجام کلیه تعهدات در چارچوب مقررات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • بررسی و اعلام وضعیت تحصیلی دانش‌آموختگان براساس ضوابط مربوط به واحدهای ذیصلاح
 • صدور احکام تمدید سنوات، مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه و رساله