امور آزمون و پذیرش

 

بررسی و پذیرش درخواست‌های متقاضیان:

    * انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان ورودی جدید 

    * انجام امور مربوط به معافیت تحصیلی دانشجویان (نظام وظیفه) 

    * انجام امور مربوط به بررسی سوابق تحصیلی مقاطع قبلی ( تاییدیه تحصیلی)

 

قوانین و مقررات مربوط به نظام وظیفه

  • معافیت تحصیلی دانشجویان
  • معافیت تحصیلی طلاب حوزه‌های علمیه
  • قانون نظام‌وظیفه در خصوص سقف سنوات مجاز تحصیل 
  • فرایند بازگشت به تحصیل مشمولان انصرافی از دانشگاه‌ها
  • قانون نظام‌وظیفه در خصوص انتقال به دانشگاه‌های داخل کشور