پشتیبانی و مالی

 

 

مدیریت امور پشتیبانی و مالی
دکتر مهدی رئیسی - فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران - دانشیار حقوق عمومی
025-37733054وظایف و اختیارات مدیریت امور پشتیبانی و مالی

 • اجرای سیاست‌های ابلاغی مراجع ذیصلاح در امور اداری، استخدامی و پشتیبانی
 • نظارت بر اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی اولیه به تخلفات اداری کارکنان و ارجاع مراتب به اداره نظارت و بازرسی
 • رسیدگی به درخواست‌های تأمین کالا (مصرفی و ملزومات اداری، فنی و مهندسی و نگهداری) و نظارت بر تحویل اجناس و لوازم خریداری شده با هماهنگی مدیریت امور مالی
 • دریافت، ثبت، توزیع و ارسال کلیه پرونده‌ها و مکاتبات مؤسسه از طریق دبیرخانه
 • بررسی، تجزیه و تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی مؤسسه به منظور پیش‌بینی و اجرای آموزش‌های ضمن خدمت مورد نیاز کارکنان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 • پیش‌بینی و انجام امور مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان از طریق کمیته طبقه‌بندی مشاغل در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء مؤسسه
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کارکنان و اعضاء هیأت علمی مؤسسه
 • فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان و اعضاء هیأت علمی مؤسسه
 • تهیه پیش‌نویس‌ کلیه احکام کارگزینی کارکنان و اعضاء هیأت علمی و قراردادهای استخدامی و همکار علمی جهت ارائه به مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
 • کنترل حضور و غیاب اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و کارکنان مؤسسه از لحاظ موظفی، مرخصی، مأموریت، اضافه کاری
 • جمع‌آوری و تهیه گزارش کارکرد ماهانه اعضای هیأت علمی، محققان و کارکنان اجرایی و ارائه آن به مدیرت امور مالی جهت محاسبه و پرداخت حقوق
 • ارزشیابی سالیانه کارکنان مؤسسه
 • نظارت بر تهیه نقشه طرح‌های عمرانی مؤسسه
 • پیگیری و هماهنگی مربوط به انعقاد قرارداد با نیروهای خدماتی، فضای سبز، آشپزخانه، تأسیسات، حمل و نقل و ... در چارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه و نظارت بر حسن اجرای آن
 • نظارت و ارزیابی فنی بر عملکرد پیمانکاران عمرانی و نظارت فنی و تحویل پروژه‌های احداثی و پیگیری نواقص و عیوب احتمالی
 • تنظیم، طبقه‌بندی و کنترل حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی عمومی، اختصاصی و موارد متفرقه
 • نظارت و کنترل حساب تنخواه‌گردان‌ها و بهینه‌سازی روش‌ها و شیوه‌‌های مربوطه
 • جذب اعتبارات سالیانه تخصیص یافته، اعم از جاری، طرح تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، عواید اختصاصی و سایر منابع
 • همکاری با خزانه‌دار و حسابرس منتخب هیأت امناء مؤسسه
 • تنظیم صورت‌های مالی مؤسسه
 • تهیه اطلاعات مالى در مورد دریافت‌ها و پرداخت‌ها، اعتبارات و تعهدات و نگهداری دفاتر مالی و ارائه گزارش‌ها و خلاصه حساب‌های مختلف درآمدی و هزینه‌ای به ریاست مؤسسه
 • تهیه و ارسال ترازنامه مؤسسه به هیأت امناء
 • نظارت مالی بر حسن اجرای قراردادهاو پروژه‌های عمرانی و ثبت اسناد و استخراج صورت‌های مالی مربوطه
 • کنترل مغایرت‌های بانکی و به هنگام نمودن آخرین وضعیت نقدینگی حساب‌های جاری مؤسسه
 • اعمال ممیزی به منظور ایجاد سیستم کنترل و رسیدگی به اسناد هزینه‌های ارائه شده از واحدها بر اساس اصول حسابداری و قوانین مصوب
 • اطمینان از صحت عملیات و ثبت در دفاتر رسیدگی به اسناد، سیستم‌های حقوق و مزایای پرسنل از نظر انطباق با مقررات
 • انجام کلیه امور مربوط به دفتر‌داری و تنظیم حساب‌ها و همچنین شماره‌گذاری و صورت‌برداری کامل از اموال