کارگروه اخلاق در پژوهش

 

کارگروه اخلاق در پژوهش


مطابق با آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۶ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را در سال ۱۳۹۸ تصویب نمودند. کمیته­‌های اخلاق در پژوهش در کشور، جایگاهی قانونی پیدا کردند. با توجه به گذشت چندین سال از ابلاغ دستورالعمل مذکور، برای به‌روز‌رسانی و تطبیق محتوای آن با قانون جدید، کمیته ملی اخلاق در پژوهش اقدام به بازنگری آن کرده و پس از کسب نظرات ذی‌نفعان و طی جلسات متعدد کارشناسی، دستورالعمل جدید تحت عنوان " دستورالعمل نحوه‌ی تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش تدوین شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بهمن سال ۱۳۹۹ آن را ابلاغ نمودند.  
مطابق با آیین‌نامه فوق، دبیرخانه کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه آموزش عالی دارالحکمه در سال ۱۴۰۲ تشکیل و شروع به فعالیت نمود. لذا مراجعه‌کنندگان جهت دریافت خدمات پژوهشی، می‌بایست قبل از طرح موضوع/ شکایت آیین­‌نامه­‌ها و شیوه­‌نامه­‌های مرتبط را مطالعه و سپس اقدام به پر کردن فرم درخواست شکایت نموده و به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

آیین‌نامه‌ها و فرم کارگروه اخلاق در پژوهش (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 

1- دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی
2- منشور و موازین اخلاق پژوهشی - 13913 - قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
4- دستورالعمل _ ماده _ ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری
5- آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

فرم درخواست شکایت

ارتباط با دبیرخانه کارگروه تخصصی اخلاق در پژوهش:
سیدمحمدمهدی شهرستانی
025-37733135
09120691820