آغاز سامان دهی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

کد مطلب : 1389
تعداد بازدید : 232
1402/07/07
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی از سامان دهی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خبر داد و گفت: برخی از مؤسسات به علت کاهش دانشجو نمی توانند خود را اداره کنند. سید رسول عمادی در گفتگو با مهر درباره ساماندهی موسسات غیرانتفاعی غیردولتی گفت: با توجه طرح سامان دهی مؤسسات آموزش عالی در دولت سیزدهم، طرح سامان دهی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی آغاز شد. وی ادامه داد: نکته خیلی مهم، این است که در یک شرایطی ضرورت داشت مؤسسات غیردولتی بسیار زیادی ایجاد شده و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف بر عهده گیرند، اما با توجه به شرایطی که ایجاد شد بسیاری از مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی به علت کمبود دانشجو دچار مشکلات شدند و در حال حاضر برخی از آن ها به علت کاهش دانشجو، نمی توانند هزینه های مجموعه غیردولتی را متقبل شوند.

 

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی از سامان دهی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خبر داد و گفت: برخی از مؤسسات به‌علت کاهش دانشجو نمی‌توانند خود را اداره کنند.

سید رسول عمادی در گفتگو با مهر درباره ساماندهی موسسات غیرانتفاعی غیردولتی گفت: با توجه طرح سامان‌دهی مؤسسات آموزش عالی در دولت سیزدهم، طرح سامان‌دهی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی آغاز شد.

وی ادامه داد: نکته‌ خیلی مهم، این است که در یک شرایطی ضرورت داشت مؤسسات غیردولتی بسیار زیادی ایجاد شده و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف بر عهده گیرند، اما با توجه به شرایطی که ایجاد شد بسیاری از مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی به‌علت کمبود دانشجو دچار مشکلات شدند و در حال حاضر برخی از آن‌ها به‌علت کاهش دانشجو، نمی‌توانند هزینه‌های مجموعه غیردولتی را متقبل شوند.

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی افزود: بنابراین ما به‌دنبال این موضوع هستیم که این مؤسسات را سامان‌دهی کنیم، درواقع «طرح استانی مؤسسات» را در دست اقدام داریم که براساس آن بتوانیم مؤسسات را در هر استان، تحت یک مدیریت واحد ساماندهی کنیم که از طریق آن مدیریت واحد بتوانند رشته و استاد جذب کنند.

وی ادامه داد: در این طرح، موسسات با همان اختیارات مستقلی که دارند، می‌تواند به فعالیت‌های خود ادامه دهند هر یک از این مؤسسات استقلال‌شان حفظ می‌شود و با یک مدیریت واحد استانی، خدمات بهتری به آن‌ها ارائه می شود.

وی درباره اینکه چه تعداد موسسه غیردولتی غیرانتفاعی در حال حاضر فعال هستند افزود: در مجموع ۲۷۲ مؤسسه در کشور فعال هستند.

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی درباره اینکه دانشجویان چه تعداد ازاین مؤسسات به دلیل عدم رعیات شاخص های کیفی صفرشده است افزود: ما تحت هیچ شرایطی به‌دنبال تعطیلی مؤسساتی که به صورت قانونی فعالیت کرده و خوب کار می‌کنند نیستیم و تحت هیچ شرایطی آن مؤسسات را محدود نمی‌کنیم، بلکه از آنها حمایت نیز می‌کنیم.

وی افزود: اما نکته مهم این است که برخی از مؤسسات به‌علت کاهش دانشجو نمی‌توانند خود را اداره کنند خیلی از این مؤسسات به‌صورت خودجوش تقاضای انحلال می‌دهند. برخی از این مؤسسات کاهش بسیار زیاد دانشجو داشته اند، تعداد از موسسات هستند که زیر ۵۰ و ۱۰۰ دانشجو دارند و نمی‌تواند خود را اداره کند بنابراین به ما مراجعه می‌کنند و ما مدیریت می‌کنیم. تعداد محدودی از مؤسسات هستند که به هر دلیلی دچار مشکلاتی شدند، آن‌ها را هم مدیریت می‌کنیم.

وی ادامه داد: همچنین با گزارش های نظارتی که از مرکز نظارت وزارت علوم دریافت می‌کنیم، آن‌موسسات را هم سامان‌دهی و مدیریت می‌کنیم، در حال حاضر تقریباً حدود ۵۴ مؤسسه با گزارش های نظارتی سامان‌دهی شده اند.

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha