فراخوان جذب مقاله علمی-پژوهشی

کد مطلب : 1317
تعداد بازدید : 387
1402/05/06
به اطلاع می رساند مؤسسه اموزش عالی دارالحکمه موفق به راه اندازی فصلنامه «اسلام و دنیای معاصر» به زبان انگلیسی و با هدف اخذ مجوز علمی-پژوهشی و نمایه سازی آن در پایگاه ISC وISI شده است. با توجه به شاکله ی علمی-پژوهشی شماره ی پیشین و شماره های پیش رو برحسب مقررات، پس از اخذ مجوز، درجه «علمی-پژوهشی» برای همه ی مقالات شماره های پیشین، صادر خواهد شد. مدیریت فصلنامه درصدد تأمین مقالات معتبر سفارشی در تراز مقالات علمی-پژوهشی برای شماره های پیش رو است. بر این اساس از کلیه اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور دعوت به عمل می اید مقالات متمرکز بر مسائل انسان معاصر و دیدگاه های اسلامی در این خصوص مثل اخلاق محیط زیست، صلح و همزیستی ادیان، سلامت روانی، معنای زندگی، آزادی های اجتماعی، مطالعات زنان و خانواده، مباحث ناظر به جنسیت، حقوق بشر، خداباوری و خداناباوری و نظایر آن که همگی از مسائل انسان معاصر است، را از طریق سامانه نشریه به آدرس https://icwj.edihe.ac.ir ارسال نمایند.

 

به اطلاع می‌رساند مؤسسه اموزش عالی دارالحکمه موفق به راه‌اندازی فصلنامه «اسلام و دنیای معاصر» به زبان انگلیسی و با هدف اخذ مجوز علمی-پژوهشی و نمایه‌سازی آن در پایگاه  ISC وISI  شده‌است. با توجه به شاکله‌ی علمی-پژوهشی شماره‌ی پیشین و شماره‌‌های پیش‌رو برحسب مقررات، پس از اخذ مجوز، درجه «علمی-پژوهشی» برای همه‌ی مقالات شماره‌های پیشین، صادر خواهد شد.

مدیریت فصلنامه درصدد تأمین مقالات معتبر سفارشی در تراز مقالات علمی-پژوهشی برای شماره‌های پیش‌رو است. بر این اساس از کلیه اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور دعوت به عمل می‌اید مقالات متمرکز بر مسائل انسان معاصر و دیدگاه‌های اسلامی در این خصوص مثل اخلاق محیط زیست، صلح و همزیستی ادیان، سلامت روانی، معنای زندگی، آزادی‌های اجتماعی، مطالعات زنان و خانواده، مباحث ناظر به جنسیت، حقوق بشر، خداباوری و خداناباوری و نظایر آن که همگی از مسائل انسان معاصر است، را از طریق سامانه نشریه به آدرس https://icwj.edihe.ac.ir ارسال نمایند.

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha