فراخوان بورس تحصیلی خارج از کشور

کد مطلب : 1396
تعداد بازدید : 383
1402/08/18
دانشگاه هنر با صدور اطلاعیه ای، فراخوان بورس تحصیلی خارج از کشور برای رشته های هنری را تا 10 دی تمدید کرد. در اطلاعیه دانشگاه هنر در خصوص مهلت فراخوان بورس تحصیلی خارج از کشور آمده است: سازمـان امور دانشجویان در نظر دارد طبق «آیین نامه جامع اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان ایرانی» و «شیوه نامه اجرایی اعطای بورس بلندمدت تحصـیلی دوره دکتری تخصصی، بورس سال آخر و بورس دوره پسا دکتری خارج از کشور» جهت تأمین اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشـی و فنــاوری برای تحصــیل در دوره دکــتری تخصصــی خــارج از کشـور در رشـته گرایش هـای اولـویت دار هنر بورس اعطاء نماید. در همین خصوص مهلـت ثبت نـام تا تاریخ 1402/10/10 تمدید شد.

 

دانشگاه هنر با صدور اطلاعیه‌ای، فراخوان بورس تحصیلی خارج از کشور برای رشته‌های هنری را تا ۱۰ دی تمدید کرد.

 در اطلاعیه‌ دانشگاه هنر در خصوص مهلت فراخوان بورس تحصیلی خارج از کشور آمده است: سازمـان امور دانشجویان در نظر دارد طبق «آیین نامه جامع اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان ایرانی» و «شیوه نامه اجرایی اعطای بورس بلندمدت تحصـیلی دوره دکتری تخصصی، بورس سال آخر و بورس دوره پسا دکتری خارج از کشور» جهت تأمین اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشـی و فنــاوری برای تحصــیل در دوره دکــتری تخصصــی خــارج از کشـور در رشـته گرایش هـای اولـویت دار هنر بورس اعطاء نماید. در همین خصوص مهلـت ثبت نـام تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ تمدید شد.

تمدید فراخوان بورس تحصیلی خارج از کشور رشته‌های هنر

شایان ذکر است دسـتورالعمل و فرم ثبت نام متقاضـیان ادامه تحصیل درخارج از کشور درسال ۱۴۰۲ درسامانه یکپارچه بورس سازمـان امـور دانشـجویان در آدرس https://sib.soorg.ir گزینـه «سبد جامع بورس تحصیلی، بورس هنر» قرار دارد.

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha