نشست های هفتگی فصل بهار: اسلام و عدالت اجتماعی

کد مطلب : 41
تعداد بازدید : 369
1402/03/21
نشست های هفتگی فصل بهار هر چهارشنبه ساعت 20 با موضوع کلی «اسلام و عدالت اجتماعی» بصورت آنلاین و از بستر اسکای روم برگزار می گردد. عناوین نشست ها: 1- عدالت اجتماعی از نگاه شهید مطهری 2- نظریه «عدالت بمثابه انصاف» جان رالز 3- اسلام و عدالت دموکراتیک: تعارض یا سازگاری؟ 4- اسلام و ایده برابری 5- اسلام و نافرمانی مدنی 6- اسلام وعدالت جنسیتی 7- قرآن و جامعه عادلانه (اولویت عدالت در قرآن) 8- اسلام و شهروندی دموکراتیک 9- اسلام و حقوق اقلیتها (پلورالیسم دینی) 10- عدالت ناظر بر رفاه (مصالح/منافع) عمومی 11- اسلام و جنگ بحق و نابحق 12- عدالت جهانی و حقوق بشر 13- اسلام و مبانی مشروعیت سیاسی 14- اسلام و دولت ملی 15- عدالت در جوامع چند فرهنگی با نگاهی به اندیشه اسلامی 16- بازاندیشی نظریه های عدالت از دیدگاه عقلانیت نقاد 17- عدالت به منزله ی مبنای فقه اجتماعی در اسلام؛ یک پیشنهاد روشی 18- حجیت و دموکراسی 19- عدالت در اخلاق فلسفی اسلامی 20- معیارهای جنگ و صلح در اسلام 21- حقوق بشر و اندیشه معاصر اسلامی 22- اسلام، مدارا و آزادی دینی 23- اسلام و نظریه تساوی زن و مرد

 

نشست‌های هفتگی فصل بهار

نشست‌های هفتگی فصل بهار هر چهارشنبه ساعت 20 با موضوع کلی «اسلام و عدالت اجتماعی» بصورت آنلاین از بستر اسکای روم برگزار می‌شود. 

این نشست‌ها و متعاقبا همایش بین‌المللی «اسلام و عدالت اجتماعی» در
مؤسسه آموزش عالی دارالحکمه برگزار می‌گردد.

 

عناوین پیشنهادی از این قرار است:

1- عدالت اجتماعی از نگاه شهید مطهری

2- نظریه «عدالت بمثابه انصاف» جان رالز

3- اسلام و عدالت دموکراتیک: تعارض یا سازگاری؟

4- اسلام و ایده برابری

5- اسلام و نافرمانی مدنی

6- اسلام وعدالت جنسیتی

7- قرآن و جامعه عادلانه (اولویت عدالت در قرآن)

8- اسلام و شهروندی دموکراتیک

9- اسلام و حقوق اقلیتها (پلورالیسم دینی)

10- عدالت ناظر بر رفاه (مصالح/منافع) عمومی common good idea of justice

11- اسلام و جنگ بحق و نابحق just and unjust war

12- عدالت جهانی global justice و حقوق بشر

13- اسلام و مبانی مشروعیت سیاسی

14- اسلام و دولت ملی (nation state)

15- عدالت در جوامع چند فرهنگی با نگاهی به اندیشه اسلامی

16- بازاندیشی نظریه‌‌‌‌های عدالت از دیدگاه عقلانیت نقاد

17- عدالت به منزله‌‌ی مبنای فقه اجتماعی در اسلام؛ یک پیشنهاد روشی

18- حجیت و دموکراسی

19- عدالت در اخلاق فلسفی اسلامی

20- معیارهای جنگ و صلح در اسلام

21- حقوق بشر و اندیشه معاصر اسلامی

22- اسلام، مدارا و آزادی دینی

23- اسلام و نظریه تساوی زن و مرد

مطالب مشابه

نظرات خود در رابطه با این مطلب را مطرح نمائید
captcha