دوره کارشناسی

رشته معارف امام صادق (علیه‌السلام)

تعریف و اهداف
دوره کارشناسی رشته معارف امام صادق (علیه‌السلام) یک دوره کامل آموزشی مطابق با ضوابط و مصوبات شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری است که به موضوع معارف امام صادق (علیه‌السلام) می‌پردازد.
اهداف و سیاست‌ها
مهم‌ترین اهداف این دوره عبارتند از: 
۱- تبیین معارف امام صادق (علیه‌السلام) و عمق بخشیدن به آگاهی‌های مذهبی شیعیان در خصوص بنیادهای نظری مذهب جعفری.
۲- زمینه‌سازی برای گذراندن دوره‌ای تخصصی و پژوهشی در زمینه امام صادق (علیه‌السلام) شناسی؛
۳- مقابله با شبهات و ابهامات مطرح شده در خصوص معارف امام صادق (علیه‌السلام) و اصحاب ایشان از سوی مخالفان؛

ضرورت و اهمیت
مؤسسه آموزش‌عالی غیردولتی غیرانتفاعی الکترونیکی (غیرحضوری) دارالحکمه با هدف معرفی و ترویج معارف اهل‌البیت (علیهم‌السلام) و رفع نیازهای علمی و فرهنگی مسلمانان در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی، رشته دانشگاهی معارف امام صادق (علیه‌السلام) را  با رویکرد کلامی- تاریخی (و البته با رویکرد معنوی و مردم‌شناختی نیز) تعریف و نسبت به تنظیم و تدوین برنامه درسی مناسب برای دوره کارشناسی اقدام نموده است.

دانشجویان طی این دوره کارشناسی علاوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی در زمینه‌های مختلف تشیع، به‌طور ویژه در باب معارف حضرت امام صادق (علیه‌السلام) به کسب دانش می‌پردازند؛ به گونه‌ای که در پایان این دوره، زمینه لازم برای ادامه تحصیلات و پژوهش‌های تخصصی به دست آورده؛ خواهند توانست در جهت تحقّق اهداف دینی و علمی این برنامه نقش مؤثری را ایفا نمایند.
پذیرش
شرکت در این رشته منوط به احراز شرایط عمومی کارشناسی مطابق با مقررات و مصوبات آموزش‌عالی و شرایط اختصاصی مؤسسه در چارچوب مقررات آموزش‌عالی باشد.

تعداد واحدها:

دروس عمومی ۲۲ واحد
دروس پایه  ۲۰ واحد
دروس تخصص ۷۸ واحد
دروس اختیاری ۲۰ واحد
جمع ۱۴۰ واحد
 
 

1– عناوین واحدهای عمومی دوره کارشناسی معارف امام صادق (علیه‌السلام)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعات

پیش نیاز

صفحه

جمع

نظری

علمی

1

اندیشه اسلامی 1

2

32

       

2

اندیشه اسلامی 2

2

32

       

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

       

4

اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره)

2

32

       

5

ادبیات فارسی

3

48

       

6

زبان انگلیسی

3

38

       

7

اخلاق اسلامی

2

32

       

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

       

9

تربیت بدنی

2

32

       

10

حقوق خانواده

2

32

       

جمع کل

22

         

نکته: سرفصل دروس عمومی، همان سرفصل مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

 

2 – عناوین واحدهای پایه دوره کارشناسی معارف امام صادق (علیه‌السلام)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعات

پیش نیاز

صفحه

جمع

نظری

علمی

1

اصول فقه

2

32

       

2

فقه امامیه

2

32

       

3

متون عربی تخصصی 1

2

32

       

4

متون عربی تخصصی 2

2

32

       

5

تاریخ امامان شیعه 1

2

32

       

6

تاریخ امامان شیعه 2

2

32

       

7

زبان انگلیسی تخصصی

2

32

       

8

تاریخ سیاسی اسلام

2

32

       

9

روش تحقیق و مهارت‌های ارائه 1

2

32

       

10

روش تحقیق و مهارت‌های ارائه 2

2

32

       

جمع

20

         

3 – عناوین واحدهای تخصصی دوره کارشناسی معارف امام صادق (علیه‌السلام)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعات

پیش نیاز

صفحه

جمع

نظری

علمی

1

مفهوم و پیدایش در تعالیم امام صادق(علیه‌السلام)

2

32

       

2

تاریخ حدیث شیعه در عصر صادقین(علیهما‌السلام)

2

32

       

3

منابع تفکر شیعه در تعالیم امام صادق(علیه‌السلام)

2

32

       

4

تاریخ اسلام در سده‌های نخستین 1

2

32

       

5

تاریخ اسلام در سده‌های نخستین 2

2

32

       

6

آشنایی با میراث علمی اهل‌البیت(علیهم‌السلام)

2

32

       

7

نقش شیعیان در علوم و تمدن اسلامی در عصر صادقین(علیهما‌السلام)

2

32

       

8

اندیشه‌های سیاسی امامیه در عصر صادقین(علیهما‌السلام)

2

32

       

9

فرق شیعه (تاریخ و عقاید) در عصر صادقین(علیهما‌السلام) 1

2

32

       

10

فرق شیعه (تاریخ و عقاید) در عصر صادقین(علیهما‌السلام) 2

2

32

       

11

قیام‌ها و دولت‌های شیعی در عصر صادقین(علیهما‌السلام)

2

32

       

12

آموزه‌های اخلاقی امامیه در عصر صادقین(علیهما‌السلام) 1

2

32

       

13

آموزه‌های اخلاقی امامیه در عصر صادقین(علیهما‌السلام) 2

2

32

       

14

آموزه‌های اعتقادی امامیه در عصر صادقین(علیهما‌السلام) 1

2

32

       

15

آموزه‌های اعتقادی امامیه در عصر صادقین(علیهما‌السلام) ۲

2

32

       

16

مأخذشناسی امام صادق(علیه‌السلام)

2

32

       

17

کلیات عرفان اسلامی از منظر امام صادق(علیه‌السلام)

2

32

       

18

شاگردان و راویان امام صادق(علیه‌السلام)

2

32

       

19

شیعه و علوم قرآنی در عصر صادقین(علیهما‌السلام) 1

2

32

       

20

شیعه و علوم قرآنی در عصر صادقین(علیهما‌السلام) 2

2

32

       

21

امام صادق(علیه‌السلام) در منابع اهل سنت

2

32

       

22

سیره و میراث اخلاقی و معنوی امام صادق(علیه‌السلام) 1

2

32

       

23

سیره و میراث اخلاقی و معنوی امام صادق(علیه‌السلام) 2

2

32

       

24

امام صادق(علیه‌السلام) و مذاهب اربعه

2

32

       

25

امام صادق(علیه‌السلام) و وحدت اسلامی

2

32

       

26

امام صادق(علیه‌السلام) و غلات

2

32

       

27

امام صادق(علیه‌السلام) و دیگر فرق شیعه

2

32

       

28

جریان‌شناسی اصحاب امام صادق(علیه‌السلام) و سیره آن امام در مواجهه با آنان

2

32

       

29

امام صادق(علیه‌السلام) در منابع حدیثی امامیه و فرق شیعی 1

2

32

       

30

امام صادق(علیه‌السلام) در منابع حدیثی امامیه و فرق شیعی 2

2

32

       

31

میراث فقهی و اصولی امام صادق(علیه‌السلام) 1

2

32

       

32

میراث فقهی و اصولی امام صادق(علیه‌السلام) 2

2

32

       

33

میراث فقهی و اصولی امام صادق(علیه‌السلام) 3

2

32

       

34

میراث کلامی امام صادق(علیه‌السلام) 1

2

32

       

35

میراث کلامی امام صادق(علیه‌السلام) 2

2

32

       

36

مواجهه امام صادق(علیه‌السلام) با مخالفان مذهبی و ملحدان

2

32

       

37

روش‌شناسی امام صادق(علیه‌السلام) در مناظره

2

32

       

38

زمانه امام صادق(علیه‌السلام)

2

32

       

39

نقش امام صادق(علیه‌السلام) در تمدن و علوم اسلامی

2

32

       

جمع کل

78

         

 

4 – عناوین واحدهای اختیاری دوره کارشناسی معارف امام صادق (علیه‌السلام)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعات

پیش نیاز

صفحه

جمع

نظری

علمی

1

کلیات فلسفه اسلامی

2

32

       

2

اخلاق در اسلام

2

32

       

3

تفکر انتقادی

2

32

       

4

منطق قدیم

2

32

       

5

منطق جدید

2

32

       

6

روش‌شناسی مطالعات دینی 1

2

32

       

7

روش‌شناسی مطالعات دینی 2

2

32

       

8

فرهنگ و تمدن اسلامی

2

32

       

9

قرآن پژوهی 1

2

32

       

10

قرآن پژوهی 2

2

32

       

جمع کل

20