پذیرش دانشجو در دوره‌ی کارشناسی همه ساله از طریق کنکور سراسری و همچنین بر اساس ضوابط جذب دانشجویان خارجی سازمان سنجش و آموزش کشور، و پذیرش در سایر دوره‌ها بر اساس شرایط اختصاصی مؤسسه انجام می‌پذیرد.